Det terapeutiske forløb

Psykoterapi er samtaleterapi, som foregår i et nært samarbejde mellem klienten og psykoterapeuten. Det terapeutiske forløb kan strække sig fra helt korte forløb med nogle få samtaler, til lange forløb over mange måneder, hvor meget arbejde foregår imellem samtalerne.

Ved den første samtale laves en form for “kontrakt”, som er en aftale om et forløb, der også kan omfatte eventuelle forslag om at inddrage andre former for kompetencer – f.eks. læge, socialrådgiver, psykolog, psykiater og/eller sorggruppe.

Terapeuten er lyttende, vil støtte, vejlede og give dig redskaber, som kan hjælpe dig på vej til anerkendelse og accept af de følelser, du har, til at være i nuet og til at komme videre.

Med opmærksomhed og støtte fra terapeuten, får du mulighed for at opdage dine ressourcer, reflektere over livet, få større kontakt med dig selv og opbygge dit selvværd og din selvtillid.

Terapien handler ikke om at lave om på sig selv, men om mod til at turde være sig selv.