Mønstre og vaner når livet slår knuder

I terapien møder jeg klienter, for hvem uhensigtsmæssige mønstre og vaner spænder ben for en personlig udvikling, næsten uanset hvor seriøst de arbejder med at ændre adfærd. Ofte er det som at se toppen af isbjerget, og det er da også sådan, at mønstre og vaner, afhængigheder og adfærd typisk har kim i barndommen. Afhængigheder forstår jeg som uhensigtsmæssige strategier på at løse følelsesmæssige dybe smerter. Mit foredrag handler derfor netop om, hvordan man retter fokus på mønstre og vaner, som ødelægger ens dagligdag, og finder ind til følelserne på ny. Finder sig selv måske for første gang.

Afhængighed og krænkelser – forbliver ofte skjulte og tavse

Fordi så mange efterhånden også slås med afhængigheder af forskellig slags, opfordrede jeg i 2014 det eneste nordiske fagtidsskrift for sjælesorg: Tidsskrift for Sjelesorg, til at skrive om det, og det kom der et temanummer ud af med en række emner beskrevet af præst, sexolog og psykologer: ”Avhengighet og krenkelser”. Hensigten var at rette fokus på afhængigheder og måden at hjælpe mennesker på, så man tidligere bliver opmærksom på de store konsekvenser som afhængigheder – dybt uhensigtsmæssige mønstre og vaner – har ind i menneskers liv. Ikke kun for den, der er afhængig, men også for de pårørende. For afhængighed avler afhængighed.

I Tidsskrift for Sjelesorg, nr. 3, 2015, er der således en professionel og faglig nuanceret beskrivelse af afhængighed og krænkelser med vinkler, som alt for ofte forbliver skjulte og tavse. En pointe er blandt andet, at afhængighed ikke er en karakterdefekt. Det handler ikke om en person med dårlig moral, eller en som er offer for sit eget liv. Det er en tilstand, man som person havner i, ofte af mange forskellige grunde. Fx er den mere og mere udbredte sexafhængighed et symptom på et problem, som typisk kobles hen på selvværd, kernen i mennesket. Derfor arbejdes der også internationalt på, at den bliver accepteret som en selvstændig diagnose på lige fod med fx ludomani. ”Sexafhængighed er en selvværdsskadelig og destruktiv adfærd, der ødelægger liv, parforhold og selvrespekt”, siger sexologen Tanja Glückstadt blandt andet i en af artiklerne. I en anden spørger Anne Line Dalh Jerstad, om skadelig afhængighed dybest set ikke er kærlighedslængsel på afveje. Skadelig afhængighed binder mennesker indefra og stigmatiserer udad.

Selv om det norske tidskrift har eksperter inden for terapi og det sjælesørgeriske felt som målgruppe, kan artiklerne med interesse og udbytte læses af de fleste.